SHINE 3D PRO FALSE FALSE EYELASHES NO.08

Regular price 100.00 ฿ Sale price 69.00 ฿ Save 31.00 ฿
47 in stock

ขนตาปลอมรูป แบบ 3D ที่มีความฟุ้งแต่คงความเป็นธรรมชาติและเส้นขนมีความโค้งงอน เป็น พิเศษ ทํา ให้เมื่อติดขนตาปลอมจะดูรับ กับ ขนตาจริง จึงทํา ให้เนียน ดูไม่ห ลอกตา เหมาะสําหรับ สํา หรับ การติดไปออกงาน ทั้งงานกลางวัน ปและกลางคืน รวมไปถึงสําหรับการแต่ง หน้าในวันพิเศษ เช่น วันแต่ง งาน วัน ออกเดท หรือนอกจากนี้แล้วยังติดในกิจกรรมส่ว นตัวอื่น ๆได้อีกด้วย 


คุณสมบัติ 
- แกนนิ่ม ไม่ทิ่มตา 
- ขนฟุ้ง ธรรมชาติ ไม่หนักตา 
- เส้น ขนมีความโค้งงอนพิเศษกลืน ไปกับ ขนตาจริง
- นํากลับใช้ซ้ำได้ 

 วัตถุดิบและขนาด

SHINE 3D PRO FALSE FALSE EYELASHES NO.08
SHINE 3D PRO FALSE FALSE EYELASHES NO.08
SHINE 3D PRO FALSE FALSE EYELASHES NO.08
SHINE 3D PRO FALSE FALSE EYELASHES NO.08
SHINE 3D PRO FALSE FALSE EYELASHES NO.08
SHINE 3D PRO FALSE FALSE EYELASHES NO.08
SHINE 3D PRO FALSE FALSE EYELASHES NO.08
SHINE 3D PRO FALSE FALSE EYELASHES NO.08
SHINE 3D PRO FALSE FALSE EYELASHES NO.08
SHINE 3D PRO FALSE FALSE EYELASHES NO.08